Tasques per currar amb Caus

From FouWiki
Jump to: navigation, search

Un cau es un grup de joves que es reuneixen per educarse en el lleure. Quan venen a passar uns dies a Calafou s'autoorganitzen en el seu dia a dia, pero Calafou organitza també alguna jornada de curro per al cau. Durant la feina el cau ha de estar acompanyat per gent de Calafou, i les tasques que els hi proposem, a més de productives per a la colonia, haurien d'incloure una vessant pedagògica.

Posibles tasques per fer amb els caus i la seva vessant pedagògica

Portar llenya a la llenyera

Aquesta tasca ofereix la possibilitat de ensenyar al cau la diferència entre llenya verda i llenya seca, fustes blandes i fustes dures, temps que necessiten per assecar-se, factors que influeixen en el bon assecament de la llenya o com s'aixeca una pila de llenya de manera segura.

Podeu trobar més informació sobre secar llenya a https://es.wikihow.com/secar-le%C3%B1a

Següent tasca per documentar