Cosmovisión bacteria

From FouWiki
Revision as of 10:40, 27 April 2016 by 0bit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

A partir de las avanzes de la biologia contemporania.

En l'era Chthlucenica la sexualitat bacteriana com a metafora de la comunicació. La teoria de la tr ansmisio horitzontal del codi entre microorganismes en el marc del paradigma simbiogenètic soluciona tots els problemes de comunicació existents en les eres anteriors.

Estratos

Bacteria Gaia

Chthulucenia Cyborgia