Difference between revisions of "Ecosec"

From FouWiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "'''Nombre proyecto:''' Ecosec Estatus del proyecto (propuesta/aprobado/en funcionamiento/en revisión/dormido): Aprobado '''Proceso de presentación del proyecto productivo/...")
 
Line 1: Line 1:
'''Nombre proyecto:''' Ecosec
+
'''Nombre proyecto:''' EcoSec – Banys Ecològics Secs Portàtils
  
Estatus del proyecto (propuesta/aprobado/en funcionamiento/en revisión/dormido): Aprobado
+
'''Proyecto individual/colectivo:''' Projecte individual i col·lectiu
  
'''Proceso de presentación del proyecto productivo/taller/lab:'''
+
'''Proyecto autónomo/proyecto colectivo calafou:''' Projecte autònom amb col·laboració amb Calafou.
  
Proyecto individual/colectivo: Proyecto colectivo
+
'''Quien lo compone:''' És un projecte personal de l’Isard, tot i que hi ha d’altres persones que hi col·laboren i aporten en certs moments.
  
Proyecto autónomo/proyecto colectivo calafou: Proyecto autónomo
+
'''Correo de contacto:''' ecosec@riseup.net
  
Quien lo compone :  
+
'''Pagina web u otro espacio:''' [http://www.ecosec.cat www.ecosec.cat]
  
Correo de contacto:
+
'''Objetivos del proyecto:''' Projecte que treballa per a la divulgació i lloguer dels banys ecològics secs portàtils per a festivals i esdeveniments. Una alternativa als banys convencionals que aposta per solucions més eficients i ecològiques a necessitats col·lectives
  
Pagina web u otro espacio:  
+
'''Descripción sistema de gobernanza (para proyectos colectivos):''' a nivell legal som una associació legal i donada d’alta al registre d’ass de la Generalitat . Tot i ser un projecte majoritàriament personal, està obert a la participació de totes aquelles persones lque hi vulguin col·laborar. En projectes o accions col·lectives en que hi participen altres persones les decisions són presses de manera assembleària i horitzontal.
  
Objetivos del proyecto:  
+
'''Descripción sistema de sostenibilidad económica:''' és un projecte que se sustenta per les accions i activitats que desenvolupa en festivals i esdeveniments a l’aire lliure mitjançant el servei de lloguer dels banys, així com la fabricació i divulgació d’aquest sistema de sanejament.
  
Descripción sistema de gobernanza (para proyectos colectivos):  
+
'''Que tipo de conocimientos y practicas aportan?:''' Coneixements en treball de fusteria a nivell bàsic. Coneixements en sistemes alternatius de sanejament.  Investigació sobre el procés de compostatge. Així com dels diferents valors artístics, culturals i polítics intrínsecs en la merda.
  
Descripción sistema de sostenibilidad económica:  
+
'''Que espacio se ocupa dentro de calafou (lugar y m2 > estos m2):''' espai propi per a guardar el material (lavabos, eines, consumibles,...) i amb espai d’oficina. 20m2, situat a la 2a planta de la nau blanca, adjunta al taller de fusta. Per altra banda tenim un espai darrere del mur, camí de la figuera on ens encarreguem sobre el compostatge i la gestió del «recurs» (caca) per tal de tractar-lo i transformar-lo en fertilitzant.
  
Que tipo de conocimientos y practicas aportan?:
+
'''Modificación/rehabilitación espacio (detallar):''' L’espai on ara som, antigament havia funcionat com a espai d’eines col·lectives. Durant unes jornades de feina l’espai va ser modificat i les eines traslladades, ordenades i classificades en altres espais del taller col·lectiu.
  
Que espacio se plantea ocupar (lugar y m2 > estos m2):  
+
'''Que aporta el proyecto/taller/lab (conocimientos/herramientas/procesos):''' Aporta coneixements bàsics en fusteria i disseny d’idees (lavabos) adaptats a cada necessitat.
  
Modificación/rehabilitación espacio (detallar):
+
'''Aportaciones y consensos con calafou > detallar'''
  
Que aporta el proyecto/taller/lab:
+
El projecte EcoSec té un acord vigent per l’any 2019 de col·laboració amb Calafou. I que cada any s’ha d’anar renovant. Mitjançant el servei del muntatge i lloguer dels EcoSec pels esdeveniments propis de Calafou (HLT, JPO, i d’altres). A canvi d’aquest servei EcoSec s’estalvia l’aportació econòmica referent a lloguer d’espai de treball (que és de 240€/any). El càlcul del lloguer d’una cabina és 20€ per dia.
  
'''Aportaciones y consensos con calafou'''
+
'''Económico:''' precio alquiler espacio mensual + otros posibles aportes
  
Económico: precio alquiler espacio mensual + otros posibles aportes:
+
'''Saberes: conocimientos/contenidos/metodologías que se pueden compartir con otras habitantes o visitas en calafou:''' Como cacatedrico estoy abierto a compartir sobre como gestionar la mierda y su compost.
 
 
Saberes: conocimientos/contenidos/metodologías que se pueden compartir con otras habitantes o visitas en calafou:
 
 
 
Si espacio requiere inversión inicial para poder empezar, cuantos meses de excedencia se pide a calafou antes de asumir contribución económica mensual
 

Revision as of 10:55, 13 March 2020

Nombre proyecto: EcoSec – Banys Ecològics Secs Portàtils

Proyecto individual/colectivo: Projecte individual i col·lectiu

Proyecto autónomo/proyecto colectivo calafou: Projecte autònom amb col·laboració amb Calafou.

Quien lo compone: És un projecte personal de l’Isard, tot i que hi ha d’altres persones que hi col·laboren i aporten en certs moments.

Correo de contacto: ecosec@riseup.net

Pagina web u otro espacio: www.ecosec.cat

Objetivos del proyecto: Projecte que treballa per a la divulgació i lloguer dels banys ecològics secs portàtils per a festivals i esdeveniments. Una alternativa als banys convencionals que aposta per solucions més eficients i ecològiques a necessitats col·lectives

Descripción sistema de gobernanza (para proyectos colectivos): a nivell legal som una associació legal i donada d’alta al registre d’ass de la Generalitat . Tot i ser un projecte majoritàriament personal, està obert a la participació de totes aquelles persones lque hi vulguin col·laborar. En projectes o accions col·lectives en que hi participen altres persones les decisions són presses de manera assembleària i horitzontal.

Descripción sistema de sostenibilidad económica: és un projecte que se sustenta per les accions i activitats que desenvolupa en festivals i esdeveniments a l’aire lliure mitjançant el servei de lloguer dels banys, així com la fabricació i divulgació d’aquest sistema de sanejament.

Que tipo de conocimientos y practicas aportan?: Coneixements en treball de fusteria a nivell bàsic. Coneixements en sistemes alternatius de sanejament. Investigació sobre el procés de compostatge. Així com dels diferents valors artístics, culturals i polítics intrínsecs en la merda.

Que espacio se ocupa dentro de calafou (lugar y m2 > estos m2): espai propi per a guardar el material (lavabos, eines, consumibles,...) i amb espai d’oficina. 20m2, situat a la 2a planta de la nau blanca, adjunta al taller de fusta. Per altra banda tenim un espai darrere del mur, camí de la figuera on ens encarreguem sobre el compostatge i la gestió del «recurs» (caca) per tal de tractar-lo i transformar-lo en fertilitzant.

Modificación/rehabilitación espacio (detallar): L’espai on ara som, antigament havia funcionat com a espai d’eines col·lectives. Durant unes jornades de feina l’espai va ser modificat i les eines traslladades, ordenades i classificades en altres espais del taller col·lectiu.

Que aporta el proyecto/taller/lab (conocimientos/herramientas/procesos): Aporta coneixements bàsics en fusteria i disseny d’idees (lavabos) adaptats a cada necessitat.

Aportaciones y consensos con calafou > detallar

El projecte EcoSec té un acord vigent per l’any 2019 de col·laboració amb Calafou. I que cada any s’ha d’anar renovant. Mitjançant el servei del muntatge i lloguer dels EcoSec pels esdeveniments propis de Calafou (HLT, JPO, i d’altres). A canvi d’aquest servei EcoSec s’estalvia l’aportació econòmica referent a lloguer d’espai de treball (que és de 240€/any). El càlcul del lloguer d’una cabina és 20€ per dia.

Económico: precio alquiler espacio mensual + otros posibles aportes

Saberes: conocimientos/contenidos/metodologías que se pueden compartir con otras habitantes o visitas en calafou: Como cacatedrico estoy abierto a compartir sobre como gestionar la mierda y su compost.