Difference between revisions of "Per a madrines i amadrinades"

From FouWiki
Jump to navigation Jump to search
(Creació de la pàgina)
 
(La Madrina)
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
Les funcions de les madrines són
 
Les funcions de les madrines són
 
* facilitar la integració, l'arribada i la comunicació
 
* facilitar la integració, l'arribada i la comunicació
* ser el canal receptor de les critiques en cas que no hi hagi comunicació directa
+
* traspasar info sobre protocols a calafou (seguretat, visites, jornades, etc)
* acompanyar a la persona en cas de conflicte, de manca de participació, de veus critiques
+
* ser el canal receptor de les crítiques en cas que no hi hagi comunicació directa
 +
* acompanyar a la persona en cas de conflicte, de manca de participació, de veus crítiques
 
* acompanyar per les propostes i peticions, acompanyar per triar els seus espais, ajudar a crear els vincles socials o de projectes
 
* acompanyar per les propostes i peticions, acompanyar per triar els seus espais, ajudar a crear els vincles socials o de projectes
 
* estar al cas de les decisions sobre la persona amadrinada
 
* estar al cas de les decisions sobre la persona amadrinada
* ajustar el vincule entre la persona i calafou,
+
* ajustar el vincle entre la persona i calafou,
 
* referent amb qui parlar
 
* referent amb qui parlar
 +
* facilitar pagaments estancia a AG economia
  
==Governança==
+
==Organigrama==
  
 
[[File:CF gob.png|400px]]
 
[[File:CF gob.png|400px]]
Line 16: Line 18:
 
L’assemblea és l'òrgan principal de decisions.
 
L’assemblea és l'òrgan principal de decisions.
  
Poden ser monogràfiques sobre un tema especific, de gestió o emocional. El calendari d’assemblees es decideix cada 4 mesos a l’assemblea d’objectius quadrimestrals.
+
Poden ser monogràfiques sobre un tema específic, de gestió o emocional. El calendari d’assemblees es decideix cada 4 mesos a l’assemblea d’objectius quadrimestrals.
  
 
Les àrees de gestió permeten repartir les gestions per temàtica. Cada àrea defineix els seus objectius i calendari i s’encarrega de crear i de participar als grups de treball conseqüents.
 
Les àrees de gestió permeten repartir les gestions per temàtica. Cada àrea defineix els seus objectius i calendari i s’encarrega de crear i de participar als grups de treball conseqüents.
Line 25: Line 27:
  
 
Documents de treball.  
 
Documents de treball.  
*Indice   : [http://etherpad.calafou.org/p/rri-índice etherpad.calafou.org/p/rri-índice]
+
*Índice   : [http://etherpad.calafou.org/p/rri-índice etherpad.calafou.org/p/rri-índice]
*Capitulo 0: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap0 etherpad.calafou.org/p/rri-cap0]
+
*Capítulo 0: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap0 etherpad.calafou.org/p/rri-cap0]
*Capitulo 1: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap1 etherpad.calafou.org/p/rri-cap1]
+
*Capítulo 1: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap1 etherpad.calafou.org/p/rri-cap1]
*Capitulo 2: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap2 etherpad.calafou.org/p/rri-cap2]
+
*Capítulo 2: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap2 etherpad.calafou.org/p/rri-cap2]
*Capitulo 3: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap3 etherpad.calafou.org/p/rri-cap3]
+
*Capítulo 3: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap3 etherpad.calafou.org/p/rri-cap3]
*Capitulo 4: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap4 etherpad.calafou.org/p/rri-cap4]
+
*Capítulo 4: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap4 etherpad.calafou.org/p/rri-cap4]
*Capitulo 5: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap5 etherpad.calafou.org/p/rri-cap5]
+
*Capítulo 5: [http://etherpad.calafou.org/p/rri-cap5 etherpad.calafou.org/p/rri-cap5]
 
*El document final consensuat és al [https://tree.taiga.io taiga], requereix usuarix i invitació al projecte.
 
*El document final consensuat és al [https://tree.taiga.io taiga], requereix usuarix i invitació al projecte.
  
Line 37: Line 39:
  
 
Modalitats
 
Modalitats
*en un pis comunitari: 60 euros al més per una habitació
+
*en un pis comunitari: 60 euros al mes per una habitació
 
*de lloguer: 175 euros pel pis
 
*de lloguer: 175 euros pel pis
 
*dret d’ús: 175 euros pel pis fins completar el valor del pis. Es pot demanar una vegada passada la valoració de l’any.
 
*dret d’ús: 175 euros pel pis fins completar el valor del pis. Es pot demanar una vegada passada la valoració de l’any.
  
 
Manteniment
 
Manteniment
*20 euros al més, 5 euros opcionals
+
*20 euros al mes, 5 euros opcionals
  
 
Drets i obligacions
 
Drets i obligacions
 
*tenir un amadrinatge i acompanyament el primer any
 
*tenir un amadrinatge i acompanyament el primer any
*passar per processos de valoracions reciproques (veure [[Protocolo Visitas|protocol d'entrada]])
+
*passar per processos de valoracions recíproques (veure [[Protocolo Visitas|protocol d'entrada]])
 
*les infraestructures exteriors (arribada de l’aigua , de la llum, d’internet, sortida ximenea) són responsabilitats de calafou
 
*les infraestructures exteriors (arribada de l’aigua , de la llum, d’internet, sortida ximenea) són responsabilitats de calafou
 
*les infraestructures interiors són responsabilitats de les habitants
 
*les infraestructures interiors són responsabilitats de les habitants
*estar al corrent amb els pagaments: els lloguers o el dret d’ús es paguen cada més
+
*estar al corrent amb els pagaments: els lloguers o el dret d’ús es paguen cada mes
 
*avisar per correu de les absències i del calendari
 
*avisar per correu de les absències i del calendari
 
*avisar per correu de les visites
 
*avisar per correu de les visites
Line 57: Line 59:
 
Habitatge i espais particulars - espais d’ús particular o compartit a la zona d'habitatge
 
Habitatge i espais particulars - espais d’ús particular o compartit a la zona d'habitatge
  
Espais comuns - Tots els espais comunitaris - Hackcuina, Centre Social, Hackla, Ofitek...
+
Espais comuns - Tots els espais comunitaris - Hackcuina, Centre Social, Hacklab, Ofitek...
  
Tallers - els tallers són d’ús i de manteniment col·lectius. Es recomana acompanyament en el cas d’ús de maquines especialitzades.
+
Tallers - els tallers són d’ús i de manteniment col·lectius. Es recomana acompanyament en el cas d’ús de màquines especialitzades.
  
Espais [[Portada#Proyectos_productivos|productius]] i [[Portada#Laboratorios|laboratoris]] - es pot llogar espais per activitats especifiques individualment o en grup  
+
Espais [[Portada#Proyectos_productivos|productius]] i [[Portada#Laboratorios|laboratoris]] - es pot llogar espais per activitats específiques individualment o en grup  
  
 
Casa roja - és l’espai d’acollida per a visites i durant els esdeveniments
 
Casa roja - és l’espai d’acollida per a visites i durant els esdeveniments
Line 81: Line 83:
 
===Tasques===  
 
===Tasques===  
  
La repartició de tasques és quadrimestral i és per tota la comunitat
+
La repartició de les tasques setmanals és quadrimestral i és per tota la comunitat.
 +
 
 +
El primer divendres del mes hi una jornada de neteja comunitaria.
 +
 
 +
El calendari de tasques es pot consultar a l'ofitek.
  
 
Si no pots fer la tasca que et toca, intenta fer intercanvis.
 
Si no pots fer la tasca que et toca, intenta fer intercanvis.
Line 109: Line 115:
 
*llista de correus - requereix un proveïdor de correus no privatiu, és el canal de comunicació oficial
 
*llista de correus - requereix un proveïdor de correus no privatiu, és el canal de comunicació oficial
  
*riot - té una sala principal de coordinació i sales temàtiques, algunes referenciades a la comunitat de calafou, és el canal de comunicació pel les gestions del quotidià  
+
*[[riot]] - té una sala principal de coordinació i sales temàtiques, algunes referenciades a la comunitat de calafou, és el canal de comunicació pel les gestions del quotidià  
  
 
===Serveis===
 
===Serveis===
  
* La wiki - [[Main Page|wiki.calafou.org]] - documentació d’esdeveniments, tallers, protocols
+
* La wiki - [[Main Page|wiki.calafou.org]] - documentació d’esdeveniments, tallers, protocols, howtos
 
* Los pads - [http://etherpad.calafou.org/p/Calafou_2019 ertherpad.calafou.org/p] - pads col·laboratius d’organització interna i per les actes
 
* Los pads - [http://etherpad.calafou.org/p/Calafou_2019 ertherpad.calafou.org/p] - pads col·laboratius d’organització interna i per les actes
 
* Los calcs - [http://ethercalc.calafou.org ethercalc.calafou.org] - fulls de calcul col·laboratius
 
* Los calcs - [http://ethercalc.calafou.org ethercalc.calafou.org] - fulls de calcul col·laboratius
* Omnius - [http://omnius.calafou.org/ omnius.calafou.org] - servidor de dades amb documentació i mediateca. Amb el navegador nom'es es pot descarregar. Per manipular fitxer, s-ha de fer servir un ftp o el mateix explorador de fitxers posant ftp://omnius.calafou.org com adreça.
+
* Essun - [http://essun.calafou.org/ essun.calafou.org] - servidor de dades amb documentació i mediateca. Amb el navegador només es pot descarregar. Per manipular fitxers, s'ha de fer servir un ftp o el mateix explorador de fitxers posant ftp://essun.calafou.org com adreça.
* Mapa de Calafou - [http://carto.calafou carto.calafou] - mapa de calafou amb la descripció dels espais
+
* Nextcloud - [https://nuvol.calafou.org/index.php nuvol.calafou.org] - Núvol de calafou en accés local i amb serveis específics. Requereix crear usuarix [[Nextcloud|wiki.calafou.org]]
 +
* Mapa de Calafou - [http://carto.calafou carto.calafou] - mapa de calafou amb la descripció dels espais (inactiu)
 
* Calendaris comuns - [https://framagenda.org/login Framagenda] - calendaris de reunions, jornades, esdeveniments. Requereix una invitació.
 
* Calendaris comuns - [https://framagenda.org/login Framagenda] - calendaris de reunions, jornades, esdeveniments. Requereix una invitació.

Latest revision as of 17:44, 26 July 2020

La Madrina

Les funcions de les madrines són

 • facilitar la integració, l'arribada i la comunicació
 • traspasar info sobre protocols a calafou (seguretat, visites, jornades, etc)
 • ser el canal receptor de les crítiques en cas que no hi hagi comunicació directa
 • acompanyar a la persona en cas de conflicte, de manca de participació, de veus crítiques
 • acompanyar per les propostes i peticions, acompanyar per triar els seus espais, ajudar a crear els vincles socials o de projectes
 • estar al cas de les decisions sobre la persona amadrinada
 • ajustar el vincle entre la persona i calafou,
 • referent amb qui parlar
 • facilitar pagaments estancia a AG economia

Organigrama

CF gob.png

L’assemblea és l'òrgan principal de decisions.

Poden ser monogràfiques sobre un tema específic, de gestió o emocional. El calendari d’assemblees es decideix cada 4 mesos a l’assemblea d’objectius quadrimestrals.

Les àrees de gestió permeten repartir les gestions per temàtica. Cada àrea defineix els seus objectius i calendari i s’encarrega de crear i de participar als grups de treball conseqüents.

Els grups de treball es formen per respondre a tasques i objectius concrets. Són els espais d’execució o d’acció.

El regim intern és el paraigua legal de la cooperativa i està en curs de validació.

Documents de treball.

Habitatge i Vida comunitària

Modalitats

 • en un pis comunitari: 60 euros al mes per una habitació
 • de lloguer: 175 euros pel pis
 • dret d’ús: 175 euros pel pis fins completar el valor del pis. Es pot demanar una vegada passada la valoració de l’any.

Manteniment

 • 20 euros al mes, 5 euros opcionals

Drets i obligacions

 • tenir un amadrinatge i acompanyament el primer any
 • passar per processos de valoracions recíproques (veure protocol d'entrada)
 • les infraestructures exteriors (arribada de l’aigua , de la llum, d’internet, sortida ximenea) són responsabilitats de calafou
 • les infraestructures interiors són responsabilitats de les habitants
 • estar al corrent amb els pagaments: els lloguers o el dret d’ús es paguen cada mes
 • avisar per correu de les absències i del calendari
 • avisar per correu de les visites

L'espai

Habitatge i espais particulars - espais d’ús particular o compartit a la zona d'habitatge

Espais comuns - Tots els espais comunitaris - Hackcuina, Centre Social, Hacklab, Ofitek...

Tallers - els tallers són d’ús i de manteniment col·lectius. Es recomana acompanyament en el cas d’ús de màquines especialitzades.

Espais productius i laboratoris - es pot llogar espais per activitats específiques individualment o en grup

Casa roja - és l’espai d’acollida per a visites i durant els esdeveniments

Espais exteriors comunitaris

S’acorda deixar els espais igual o millor de com els hem trobat desprès de fer-los servir

Formes de Participació

Assemblees

Assistència, escolta activa, participació, prendre acta, dinamització

Jornades de feina

Preparació, participació, dinamització

Tasques

La repartició de les tasques setmanals és quadrimestral i és per tota la comunitat.

El primer divendres del mes hi una jornada de neteja comunitaria.

El calendari de tasques es pot consultar a l'ofitek.

Si no pots fer la tasca que et toca, intenta fer intercanvis.

Esdeveniments

Els esdeveniments de calafou són el Hackeja la terra i les jornades de portes obertes.

Requereixen la participació de tota la comunitat i pot ser de preparació, d’organització durant els esdeveniments, de creació de continguts en tallers o performance...

Els altres esdeveniments es gestionen en grups de treball.

Àrees de gestió

Cada membre de calafou participa en una àrea de gestió que pot triar lliurement

Durant els primers 4 mesos es pot passar per les diferents àrees per poder triar.

Grups de treball

Es pot participar a tots els grups de treball actius.

Si planifiques, participes a la execució.

Infraestructures de comunicació

Canals

 • llista de correus - requereix un proveïdor de correus no privatiu, és el canal de comunicació oficial
 • riot - té una sala principal de coordinació i sales temàtiques, algunes referenciades a la comunitat de calafou, és el canal de comunicació pel les gestions del quotidià

Serveis

 • La wiki - wiki.calafou.org - documentació d’esdeveniments, tallers, protocols, howtos
 • Los pads - ertherpad.calafou.org/p - pads col·laboratius d’organització interna i per les actes
 • Los calcs - ethercalc.calafou.org - fulls de calcul col·laboratius
 • Essun - essun.calafou.org - servidor de dades amb documentació i mediateca. Amb el navegador només es pot descarregar. Per manipular fitxers, s'ha de fer servir un ftp o el mateix explorador de fitxers posant ftp://essun.calafou.org com adreça.
 • Nextcloud - nuvol.calafou.org - Núvol de calafou en accés local i amb serveis específics. Requereix crear usuarix wiki.calafou.org
 • Mapa de Calafou - carto.calafou - mapa de calafou amb la descripció dels espais (inactiu)
 • Calendaris comuns - Framagenda - calendaris de reunions, jornades, esdeveniments. Requereix una invitació.