QPF Bocins de Poesia

From FouWiki
Revision as of 12:02, 15 December 2021 by 0bit (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

QPF Poesia recull l'herència del que queda de Quizás poesía fanzines amb la idea de ser la frontissa de publicació dels projectes de persistència vital d'Enriqueta Font.

Línies de desenvolupament

Decembre 2021

- Traducció al català del poema Un Coup de Des de Stephane Mallarmé.

- Consolidació d'una taula d'entrenament mixta entre el taichi inventat i la dança improvisada, susceptible d'evolucionar cap a una performàtica espectacular.

- Embolcall textual, recerca d'una emergència discursiva que pugui empendre les formes d'allò que s'entèn per poesia. O dit d'una altra manera, seba de paraules per a protegir-se amb l'ajut d'un llapis i una colecció de llibretes de les derives feixistes del viure i l'assessina desesperança.