14/02/16

From FouWiki
Jump to navigation Jump to search


ASSEMBLEA MONOGRÀFIC AREA GESTIO REHAB

ESQUELET DE L'ASSEMBLEA:


FEEDBACK AMB ALTRES AREES DE GESTIÓ: 10min

 1. Economia: necessitem que economia ens faci un feedback de quins presupostos tenim per fer rehablilitacions a Calafou. Nosaltres hem estimat així molt per sobre 6.ooo€ aquest any
 2. Projectes: quan hem de rehabilitar espais no estem segures de quins usos se'ls hi dona a espais com la nau blanca (jordi i cerve). El jordi vol portar el seu taller, no sabem quin serà l'ús definitiu de la nau blanca i aquestes coses ens impedeixen fer una planificació per coses com electricitat

FEEDBACK AL GRUP: explicar 10 min

  1. Priorizar los espacios a rehabilitar Vs. “otras obras importantes”: a aquesta assemblea farem una dinàmica per fer un sondeig de quins són els interessos generals. De moment continuem aixi.
  2. Inclusión de personas en rehabilitación: si hay alguna persona interesada en hacer una rehab concreta debe encontrar espacio para dinamizarlo, p.ex wc seco, duchas, gallinero... Com fem perquè persones concretes dinamitzin obres? Com fem que la gente es fiqui a rehab i es facin càrrec de rehabs concretes? També a l'hora de documentar processos
  3. Debate transmisión de conocimientos: ens hem trobat, per exemple que sostre que s'ha fet malament i necessitem millorar la transmisió de coneixement. Veiem que com estan funcionant ara no acaba de ser funcional. Hem de trobar una millor estratègia per transmetre el coneixement. Una opció seria que sempre hi hagi algú de rehab a cada obra, però potser és poc funcional. Millora la documentació, però per nosaltres pot ser un increment molt gran de feïna. Nosaltres intentem passar bona info per preparar unes jornades. No pot ser tampoc que tota la rehabilitacio recaigui en el grup de rehabilitació. No és només participar en les jornades de curro, sino que totes acumulem coneixement. Que hi hagi més expertes. INTERESSANT
  4. Debate ecológico materiales: hem sentit veus que estan preocupades per fomentar l'ús de materials eco de rehab. Nosaltres ens trobem ara planejant rehabilitacions estructurals com sostres. Creiem important utilitzar materials eco, pero ens falten coneixements i en la etapa que estem (sostres) no sabem per exemple impermeabilitzar ecològicament. No volem experimentar amb aquestes obres concretes, considerem que les bioconstruccions són molt experimentals per fer probes amb coses com sostres. Demanem que la gent documenti els avenços que fan en materials eco i ens donin feedback. Hi ha moltes coses eco que es poden fer, a més dels materials: wc sec, recollida h2o, filtres h2o, evitar pérdua de materials de construcció... que ajudarien a millorar l'ecologia del projecte.
  5. Planometria: archivo de los planos de zonas/edificios de calafou, levantamiento de planos. Seria molt guay que algu fes plànols de Calafou
  6. Legal: Permiso de obras menores, renovación: demanem a algú (p.ex. Martin) que porti tota la info i decidim en la propera assemblea de gestió
  7. Debat casa vermella: no dinamitzarem una rehab dels interiors de casa vermella fins que no hi hagi un debat de casa vermella. El grup decidirà quan serà aquest debat


Plantejem un debat en grup sobre tres temes: 45 min

  - inclusio de persones en rehab
  - transmisió de coneixements
  - materials ecològics

(debat dels dos primers més a baix)


PRIORITZACIÓ DE LES REHABILITACIONS D'AQUEST TRIMESTRE:

Tejado y barandillas 30min Presentar i aprovar (o no) presupost barandillas: 1000€ + 3 setmanes de curro (separat per plantes)

Presentar les rehabilitacions que veiem pendents pels propers trimestres:

  1. Iglesia: hem vist que poden ser 700€ i tres setmanes
   2. Canaletas y bajantes tejado viviendas
   3. Casa roja
   4. Tejado viva el pueblo
   5. Suelo piso 3º9ª / techo 2º9ª
   6. Desagüe pasillo primera planta
   7. Gallinero
   8. Iluminación
   9. Tapial
   10. Baño seco
   11. Agua:
    1. Depuración de aguas
    2. Recuperación de aguas
   12. Electricidad


ACTA DELS DEBATS:

DEBAT INCLUSIÓ PERSONES A LA REHAB i TRANSMISIÓ CONEIXEMENT

    isard -> vol fer bany sec
    ana -> vol fer casa vermella
    pin -> vol dinamitzar iluminació però va relacionat amb cablejat i economia. hay que pensar si va todo por cableado, si en exterior vamos con placa que se pueden reciclar...
    aleix -> partir de un plan previo y que se consensúe con el grupo
    eloi -> en la línia de l'aleix. podem mapejar quines persones hi ha motivades amb alguna rehab però volem debatre com gestionar decissions d'assemblea que passen per davant de les prioritats de rehab.
    somalo -> cree que el debate era otro, no que la gente se apunte a rehabs sino la transmisión del conocimiento. Hay cosas en las que no funcionamos. Desde el area de rehab nos vemos desbordadas por las rehab que hay que hacer en calafou
    mandi -> això que es parla d'obres petites: pel galliner ara no hi ha energia, ella ho podria dinamitzar però no veu energia. Veu interessant dinamitzar els usos de la nau blanca. vei imp la transmisió de coneixement. fa faltaque la gent que sap treballi amb la que no sap. que sempre hi hagi algú de rehab, però que hi hagi feedback: que la que no sap no es dediqui a fer ciment i la que sap a treballar. Que hi hagi ganes d'ensenyar. En el sostre hi ha hagut fallos per totes les parts.
    aleix -> no sap que s'ha fet malament de la teulada, però es responsabilitat de tothom. Del que diu somalo que ha rehab hi ha poca gent, em de veure com introduir més gent. Al parlar de casa roja, ell s'ha proposat per dinamitzar-la. Es pot fer molt en interiorisme, cal distingir aquest tema, fins ara s'ha portat freeway pero es pot dinamitzar (no desde rehab)
    carioca -> le preocupa que podamos expresarnos en cuanto a cosas que se hacen mal sin que sea un mal rollo. hemos pasado malas épocas respecto a esto en calafou. como grupo estamos en otro momento y estaría bien aprender a hacer estas cosas de otra manera. se pensó mucho como expresar que el tejado está mal para que no se tomara como un reproche. debemos evitar posturas como no preguntarle a según quien qué porque ya sé como es
    lu -> hay muchas maneras de hacer las cosas, no una mal y una bien. hay una area de gestión que es la encargada y responsable de decidir sobre una rehab de cual es la que a todas las personas del proyecto les parece mejor. El tema es ponerse de acuerdo y decidir de qué manera se hace algo. En el area de rehab no hay expertas, sino las que se hacer responsables de las rehabs de calafou, pensando en el proyecto más en macro.
    oskoff -> déficit de documentación que rompe la memoria. ayudaría en la transmisión de conocimiento que se documentara. hay opciones para esto: que cada grupo de dinamización se encargue, que haya una comisión documentación...
    eloi -> nos conocemos suficiente para saber desde que perspectiva decimos las cosas. no termina de entender la perspectiva de lu. con el tema de transmisión de conocimiento, siente que es un trabajo que parece accesible, todo el mundo se atreve a hacer cosas de rehab. por ejemplo comunicación no todo el mundo se atreve porque hay que tener unos conocimientos muy concretos. hay mucho atrevimiento en decir yo hago una rehab porque son oficios (electricista, paleta, carpintero...). son conocimientos técnicos que llevan muchos años. hay que tener la humildad de decir esto no lo sé hacer. siente que no se valoran los conocimientos en este area igual que se valoran los conocimientos en rehab. está bien que la gente se anime a hacer todo pero para aprender a hacer las cosas no es de un día al otro. en areas en qué él tiene estos conocimientos siente que no se valora igual.
    mandi -> en quant a les prioritzacions creu que el grup ha de decidir qué vol rehabilitar. totes hem de decidir quines son les obres prioritaries. totes hem de veure què és el que s'ha de rehabilitar. i no necessàriament rehab les ha de dinamitzar. totes hem de dinamitzar una mica de rehabs.
    marta -> la dinàmica de les rehabilitacions a calafou té a veure amb la gestió del treball i això a l'hora té a veure amb el model econòmic
    aleix -> d'acord amb mandi i marta. vol aprofundir en la documentació. creu que es bastant transversal i s'hauria d'afrontar amb independència de rehab.
    somalo -> el conocimiento no se puede transmitir facilmente. los trabajos concretos con las manos, con materiales.. no se aprende así como así. él aprende de una manera constante, poco a poco, experimentando, probando.. no te puedo enseñar a hacer chimeneas sin que lo hayas experimentado. tiene que haber una motivación personal para aprender rehabs. hay malos entendidos. enseñar es un trabajo a parte de lo que es el trabajo en sí. ver a una persona que sabe trabajar es un aprendizaje
    pin -> ver, hacer y replicar. tanto a nivel individual y colectivo tenemos que practicar en documentar. cada persona debería tener la responsabilidad individual de documentar, aunque sea un doble trabajo.
    ari -> en la misma línea. hay que distinguir las dos capas: transmisión de conocimiento y memoria històrica. solución concreta: cuando se plantea una jornada de curro debe haber un rol de documentación.
    carlos ->la filosofia del proyecto no es tanto crear expertos y atesorar conocimiento sino en repartirlo. quizás nos cuesta pero hay una tarea de facilitar que todas nos empoderemos de diferentes conocimientos. es una prioridad que a veces por la urgencia de otras cosas no hacemos porque toma tiempo. compartir conocimiento nos hace autónomas
    jordi (fuster) -> para aprender hacen falta varías cosas: una cagarla, no tener vergüenza en preguntarlo y aceptar cuando te dicen que haces mal cosas. Hay que cagarla para aprender y hay que saber porque
    martí -> hay necesidad de wc seco. hay previsto en casa roja un aseo y ducha en casa roja. él se puede responsabilizar. hay un forjado a cierto nivel y ahí puede salir un aseo con pocos gastos y rapidez. si se está de acuerdo en 10 días se hace.

DEBAT DE BARANES I SOSTRE

BARANDILLAS ari propone 20€ por persona para cubrir gastos de barandilla se debate. hay posturas de no tirar de economía individual para pagar las rehabilitaciones. fan falta debats de com financiar obres. no hi ha una decisió de com financiar-ho. surten veus de quota individual, del pot d'economia, d'acutacions puntuals (ferralla, samarretes...). Economia diu que es poden treure 300€ aquest mes sense problemes. s'ha de tenir el debat de financiar les rehabs igualment però no ve d'aquesta. els esdeveniments també poden ser una font d'entrada per la rehab. posar-nos a full amb esdeveniments, samarretes, ferro, menjar... altres anys hem tret 7000€ amb esdeveniments.

SOSTRE VIVENDES Somalo entén tornar a posar teules, acabar sostre del marca (canvi de biga) i cumbreres. les xemeneies van per llarg. les xemeneies a mitges si que s'acaben. tema bigues, ari vol dinamitzar la recuperació de material de la zona cero