Protocol Contra Agressions Sexistes

From Wiki-Fou

Protocol Contra Agressions Sexistes durant les festes i esdeveniments a Calafou

Aquest protocol l'hem modificat i adaptat a partir dels protocols de les companyes de Poble Sec i Verneda-la Pau. A la vegada i respectivament, elles han agafat referències de companyes de Gràcia i Donosti i Clot. Les companyes també van fer servir reflexions extretes del document “Jornada sobre agressions” (Barcelona, 2010).Protocol d'actuació contra les agressions sexistes a la FESTA MAJOR DEL POBLE SEC Juliol 2015. A totes elles, moltes gràcies!!!

Per començar

Desde l´assemblea d´habitants de Calafou hem parlat de la necessitat de tenir un protocol d´actuació davant les agressions sexistes que es puguin produir als nostres espais durant les festes i/o esdeveniments. Volem que totes les persones que ens visiten i les que hi vivim puguem gaudir d´un entorn lliure de sexisme i poder decidir com volem que siguin els nostres espais d´oci i convivencia. La nostra voluntat és contribuir a posar un granet de sorra en la lluita antisexista i generar espais on ens puguem relacionar de manera segura, consensuada, lliure i horitzontal. Per això sabem que és necessari que la gent es senti lliure, segura i amb possiblitat de posar límits. Per això parlem de l’objectiu empoderament, com a objectiu transversal. Tot i creure que tenim la teoria feminista una mica més clara en els nostres espais, no sempre som curoses i també cometem agressions creant alguna situació no desitjada. La preocupació que tenim algunes de nosaltres és saber com poder garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió sexista, les persones afectades se sentin amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes. No obstant, nosaltres ens volem formar per actuar i corresponsabilitzar-nos, volem aprendre a posar límits, respectar els de les altres i entendre el consens per així posar consciència i cura en aquest procés.

De què parlem? Entenent les agressions sexistes en contextos festius

Què és una agressió sexista?

És una agressió física (o no), exercida sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual, aspecte físic en relació als estàndards estètics. Així, exemples d’aquestes conductes inclouen (tot i que no només): - Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil: insults, burles, comentaris despectius sobre la persona, floretes (“piropos”) indesitjades... que tenen per objectiu ridiculitzar a una persona o grup. - Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que incomodin, violentin o no agradin a la persona o grup que els pateix. - Manca de voluntat per participar en un lloc on hi hagi companys amb els que no es vol estar. - Exhibició de símbols sexistes ofensius.

Qui l’exerceix?

Com hem comentat, aquestes conductes actuen com a tractaments diferencials d'una persona a causa de la seva pertinença o adscripció de gènere. Així, la persona assetjadora pot ser un company o qualsevol persona que es trobi en el context, ja que totes les persones podem traspassar els límits d'altres persones i no admetre que hem traspassat el límit. Es poden reproduir aquestes agressions entre persones conegudes i desconegudes, entre companys de militàncies, de col·lectius o d’entitats. Entenem que el patriarcat és un sistema de poder on la socialització masculina té el privilegi i que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres identitats de gènere no hegemòniques.

On es poden produir?

Les agressions sexistes són formes d'opressió patriarcal que apareixen constantment en la nostra quotidianitat i en els nostres espais i s’emparen en els múltiples paraigües que tenen a veure amb les inèrcies socials com el “bon-rotllisme”, el context festiu, les drogues i la idea que el que passa en aquests contextos forma part de la vida privada de cadascú. Aquest còctel d'elements funciona com a legitimador de les conductes de les persones agressores i, per tant, no legitima els possibles sentiments de malestar, protesta o resposta de la persona agredida i permet que aquestes formes de violència quedin silenciades, minimitzades i reproduïdes. Des d'una perspectiva antipatriarcal, aquest tipus d'accions no són anècdotes aïllades sinó que responen i formen part d'una violència estructural. Denunciar-les i combatre-les és una manera de fer política.

Identificar les agressions

 • Assetjament: es tracta d’aquelles agressions on no existeix el contacte físic i que pot violentar a una persona. Alguns exemples: piropos indesitjats, humiliacions, invasió de l’espai, faltes de respecte, actituds baboses ,etc.
 • Agressions físiques: en aquest cas entra el contacte físic i poden ser contactes no desitjats o agressions amb força.

Agents implicats

 • Persona agredida: la que pateix l’agressió.
 • Persona propera l’agredida: la que dóna suport i és del seu entorn.
 • Persona agressora: aquella que exerceix violència, ja sigui verbal o física.
 • Còmplices de la agressió: aquelles persones que potencien la situació i a la persona agressora a continuar exercint la violència.
 • Còmplices passius: aquelles persones que es mantenen indiferents davant d’una agressió i/o que no es posicionen per no perdre una amistad o un privilegi.

Premisses

a) Res justifica una agressió (ni les drogues, ni el vestuari, etc.) b) Una agressió és quan algú es sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada persona. No és legítim qüestionar els límits de l’altre. c) Totes i tots podem ser agressors/es: totes i tots podem traspassar els límits de l’altra persona ja que aquests són subjectius. És el que cadascú sent. Hem de recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal. d) El patriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol masculí té el privilegi. El sistema patriarcal atorga una situació privilegiada a les persones socialitzades com a homes. Des d’aquesta lògica, els homes tenen atorgats uns drets sobre les dones que els situen en una posició de superioritat. Això no vol dir que tots els homes exerceixin el poder que els és atorgat però sí que es poden creure amb el dret a exercir-lo. e) Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no és un malentès ni un conflicte. f) La idea que “allò personal és polític” ens porta a plantejar aquest protocol que, lluny de jerarquitzar les relacions, volem que serveixi perquè totes siguem coneixedores d’aquestes. g) Les persones agredides no són “víctimes passives”, més aviat són supervivents del sistema patriarcal. Hem d’actuar sempre amb el consentiment de la persona agredida, respectar la seva decisió personal i política. L’objectiu principal és l’empoderament de la persona agredida, i, per tant, aquest protocol neix com un mecanisme de protecció transversal de l’espai, sense menystenir mai la decisió de la persona que pateix l’agressió.

Acció de resposta. Actuació davant d’una agressió

En aquest apartat trobem la proposta d’actuació concreta en el cas que hi hagués una agressió sexista durant una festa o esdeveniment. Cal remarcar que no només es donarà una resposta a l’agressió sexista en el moment en què aparegui, sinó que es contempla un acompanyament posterior a l’agressió si la persona agredida ho demana. També contemplem que la persona agredida respongui practicant l'autodefensa. En aquest cas, també se li donarà suport en la seva reacció.

Allò desitjable és que la persona afectada acudeixi a la barra on hi haurà una o diverses persones encarregades de mediar que acompanyaran a la persona fins on hi ha l’agressor. Si la persona no acudeix a la barra, sempre cal consultar-li abans d’actuar. L’actuació es composa de tres passos:

1. AVÍS: se li comunica a la persona agressora que està realitzant una agressió sexista i que la persona agredida se sent incòmoda i violentada. Se li fa saber que si no atura aquesta actitud, serà expulsada de Calafou. 2. EXPULSIÓ: si la persona agressora no atura l'assetjament, expulsió de Calafou. 3. Quan s’ha efectuat l’expulsió, es recorda per megafonia que no es toleraran discriminacions sexistes ni de cap tipus en l’espai. (Es llegirà el manifest. L'endemà, abans de l'inici dels concerts, es tornarà a pujar a l'escenari i es llegirà el manifest recordant que no es tolerarà cap actitud sexista.)

Acompanyament

Després d’una actuació davant d’una agressió demanarem si la persona necessita acompanyament. En el cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica i interposar una denúncia, les persones formades prèviament faran un acompanyament. Disposarem també d’un **full de recursos a qui derivar i facilitarem el telèfon 24h d’atenció a les violències masclistes.

Molt important...

 • Cal que tothom estigui atent/a davant de qualsevol possible agressió sexista.
 • Si ets responsable de barra i veus o se t'informa d'una agressió, el primer pas és anar on s'ha produït l'agressió i parlar amb la persona agredida.
 • La resposta individual de la persona agredida és totalment lliure, entenem que ha de poder actuar com vulgui davant d'una agressió. Si no vol donar cap resposta, és la seva decisió.
 • Es donarà una resposta col∙lectiva en el cas que la persona agredida ho vulgui.
 • En tot moment cal donar suport a la persona agredida, i és important preservar‐la sense que se senti exclosa de l'espai de festa. Li hem de proporcionar un espai de seguretat i apartar-la de l'agressor. Hem de parlar de una possible expulsio, si es dóna durant la nit es una mica percal pero tampoc es pot queda.**Preguntar a l'assemblea
 • Cal tenir clar que hi haurà actituds, comportaments i conductes que no seran tolerades, i que les hem de rebutjar per tal de gaudir d'unes festes lliures de sexismes (qualsevol conducta discriminatòria).
 • Primer cal dialogar: s'informarà a la persona agressora que ha de sortir de l'espai de festa o activitat i el per què. Hem de vigilar i veure quines actituds prenem perquè no volem una confrontació directa. La primera línia ha d'estar formada per persones que se sentin capaces de fer front a la situació de manera responsable i coherent, prioritzant situacions no violentes. Hem de ser conscients de les nostres capacitats i limitacions en cada moment, ja que no volem que es generi una situació pitjor de la que es tenia.
 • És important no mencionar en cap cas a la persona agredida ni fer‐ne cap referència, només fer saber que s'ha expulsat a una persona de la plaça per una agressió sexista. Cal tenir cura també amb el llenguatge utilitzat.
 • Materials per a les responsables de barra i persones formades. Disposarem de diferents materials durant les festes:

Full d’actuació penjat a les barres. Protocol imprès. Manifest per llegir a l’escenari Full de recursos sobre l’atenció a les violències masclistes per derivar.

Prevenció

És de vital importància fomentar les actuacions preventives per tal de caminar cap a unes festes no sexistes ni discriminatòries, és a dir, que contemplin els eixos d’opressió i que treballin per prevenir els seus impactes. Sabent les limitacions que tenim i les ganes de canviar les coses.

Actuacions preventives que hauríem de fer:

 • Programació de les festes amb perspectiva de gènere.
 • Elaboració de materials gràfics i audiovisuals:

Cartells interns explicatius sobre les línies d'actuació en cas d'agressió, dins la barra (protocol d’actuació). Cartells preventius penjats per la zona dins i fora del Centre Social i dins de Casa Roja Cartells informatius sobre el protocol als espais de festa (“si et sents agredida i vols col·laboració, comunica-ho a la barra. Juntes podem”).

 • Falques que anirant sonant entre els concerts i cada vegada que es produeixi una agressió.
 • Sensibilització a les entitats del poble sobre la necessitat del protocol: Podríem parlar amb l´ajuntament i les dones del poble de fer un protocol per les festes majors de Vallbona.

Treball continu

 • Dotar les festes de perspectiva feminista a l'hora de programar per fomentar la representació de gèneres i sexualitats no hegemòniques, que el feminisme sigui un eix transversal.
 • Elaborar tallers, de caire “empoderant” per a les dones, bi, lesbianes i trans: autodefensa, tallers de reflexió sobre les agressions sexistes, tallers sobre consentiment, etc.
 • Al Hackeja la Terra i Jornades de portes obertes especialment pero també es pot pensar en fer-ho a esdeveniments puntuals, inclús pensar en fer unes jornades feministes de cara a fora, pensant també en les dones de Vallbona
 • Realitzar tallers preventius per als col·lectius i les entitats que munten les festes: taller/s interns per a les habitants i les colaboradores habituals.
 • Ampliar el protocol cap a un "Protocol antisexista i contra la discriminació a les festes majors", entenent que el patriarcat no és l'únic eix d'opressió que té conseqüències en un espai d'oci.

Protocol against Sexist aggressions during holidays and events in Calafou

This protocol has been modified and adapted on the basis of the protocols of Poble Sec and Verneda-la Pau colleagues. At the same time and respectively, they have taken references from companions of Grace and Donosti and Clot. The female partners also used reflections from the document "Jornada sobre agressions" (Barcelona, 2010). To all of them, thank you very much!!!

To start

Since the Calafou assembly of inhabitants, we have spoken of the need to have a protocol for action in the face of the sexist aggressions that may occur in our spaces during parties and/or events. We want all the people who visit us and those we live in to enjoy an environment free of sexism and to be able to decide how we want our leisure and coexistence spaces to be. Our will is to contribute to doing a great deal in the anti-sexist struggle and to creating areas where we can relate in a safe, consensual, free and horizontal way. That is why we know that people need to feel free, safe and able to set limits. That is why we talk about empowerment as a cross-cutting objective. Even though we believe that we have the feminist theory a little clearer in our spaces, we are not always careful and we also commit aggression by creating some unwanted situation. The concern that some of us have is to know how to guarantee an area of security and trust where, in the event of a sexist aggression, the people affected feel sufficient support and confidence to act for themselves. However, we want to train to act and to take responsibility, we want to learn to set limits, to respect those of others and to understand consensus in order to raise awareness and care in this process.

What are we talking about? Understanding gender assaults in holiday contexts

What is a sexist aggression?

It is a physical aggression (or not), exercised on a person for reasons of gender, sexual orientation, physical aspect in relation to aesthetic standards. Examples of such behaviors include (though not only):

 • Offensive and/or degrading comments, verbal abuse, or any other hostile behavior: insults, scorns, derogatory comments about the person, unwanted florets (“piropos”)... which aims to ridicule a person or group.
 • Unwelcome forms of physical contact, unwanted touches that discomfort, violence or dislike the person or group that suffers.
 • It lacks the will to participate in a place where there are colleagues you don't want to be with.
 • Exhibition of offensive sex symbols.

Who performs it?

As we have commented, these behaviors act as a person's differential treatments due to their gender membership or ascription. Thus, the harassing person may be a partner or anyone in the context, as all people can go beyond the boundaries of other people and not admit that we have crossed the limit. These attacks can be reproduced among known and unknown persons, among fellow members of militias, groups or entities. We understand that patriarchy is a power system where male socialisation has the privilege and that most aggressions occur over women and other non-hegemonic gender identities.

Where can we produce?

Sexist aggressions are forms of patriarchal oppression that constantly appear in our everyday life and in our spaces and are embedded in the multiple umbrellas that have to do with social inertia such as 'good-rotism', the festive context, drugs and the idea that what happens in these contexts is part of each one's private life. This cocktail of elements acts as a legitimizer of the behaviour of the aggressors and therefore does not legitimize the possible feelings of discomfort, protest or response of the aggressed person and allows these forms of violence to be silenced, minimized and reproduced. From an anti-patriarchal perspective, such actions are not isolated anecdotes but respond and are part of structural violence. Denouncing and combating them is a way of doing politics.

Identify aggression

 • Assetment: it is those aggressions where there is no physical contact and which can violent a person. Examples include unwanted pyrotypes, humiliations, invading space, disrespect, botanical attitudes, etc.
 • Physical aggressions: in this case, physical contact enters and may be unwanted contacts or aggressions with force.

Agents involved

 • Aggressed person: the person suffering aggression.
 • Nearby person who supports and is in their environment.
 • Aggressor: the person who exercises violence, whether verbal or physical.
 • Accomplices of aggression: those who enhance the situation and the aggressor to continue to exercise violence.
 • Passive accomplices: those people who remain indifferent to aggression and/or who do not position themselves by not losing an amistad or privilege.

Premise

a) Nothing justifies aggression (neither drugs, clothing, etc.)

b) An aggression is when someone feels assaulted: each has its limits, which are variable according to the experiences of each person. It is not legitimate to question the boundaries of the other.

c) All and all of us can be aggressors: all and all of us can cross the boundaries of the other person as they are subjective. It's what everyone feels. We must remember that we socialise in a patriarchal system.

d) Patriarchy is a system of power relations where male role has privilege. The patriarchal system gives a privileged situation to people socialized as men. From this point of view, men have women's rights which put them in a position of superiority. This does not mean that all men exercise the power granted to them but they can believe in the right to exercise it.

e) An aggression is an abuse of one person's power over another: it is not a misunderstanding or a conflict.

f) The idea that 'personal is political' leads us to put forward this protocol, which, far from hierarchising relations, we want to serve to make us all aware of them.

g) Aggressed people are not "passive victims", rather they are survivors of the patriarchal system. We must always act with the consent of the aggressed person, respect their personal and political decision. The main objective is the empowerment of the person being assaulted, and therefore this protocol is born as a mechanism of cross-space protection, never detracting from the decision of the person suffering aggression.

5. Answer action. Action against aggression

In this section we find the proposal for concrete action in the event of a sexist aggression during a party or event. It should be noted that not only will a response to sexist aggression be given at the time it appears, but a post-aggression accompaniment is contemplated if the assaulted person asks for it. We also see the abused person responding by practicing self-defence. In this case, you will also be supported in your reaction.

What is desirable is for the person concerned to go to the bar where there will be one or more people in charge of mediation who will accompany the person to where the aggressor is. If the person does not come to the bar, it is always necessary to consult him before taking action. The action is composed of three steps:

1. WARNING: The aggressor is told that he is engaging in a sexist aggression and that the aggressor feels uncomfortable and violent. She is told that if she does not stop this attitude, she will be expelled from Calafou.

2. expulsion: if the aggressor does not stop the harassment, expulsion from Calafou.

3. When expulsion has been carried out, it is remembered by megaphony that gender discrimination and discrimination of any kind in space will not be tolerated. (The manifesto will be read. The next day, before the start of the concerts, the manifesto will be re-tabled and remembered that no sexist attitude will be tolerated.)

Accompaniment

After a performance in the face of aggression, we ask if the person needs accompaniment. In the event that the aggressed person needs medical attention and file a complaint, the previously trained persons will be accompanied. We will also have a **resource sheet to which to draw and we will make it easier to provide 24h service for male violence.

Very important...

 • Everyone must be alert to any possible sexist aggression.
 • If you are responsible for bar and voices or are informed of an aggression, the first step is to go where the aggression has occurred and talk to the assaulted person.
 • The individual response of the assaulted person is entirely free, we understand that he must be able to act as he likes in the face of aggression. If you do not want to give an answer, that is your decision.
 • A collective response will be given in case the assaulted person wishes.
 • At all times you must support the aggressed person, and it is important to preserve it without it feeling excluded from the party space. We must provide him with a space of security and keep him away from the aggressor. We need to talk about a possible ejection, if it's given during the night it's a bit perchal but it can't stay either.**Question to the assembly
 • It must be clear that there will be attitudes, behaviors and behaviors that will not be tolerated, and that we must reject them in order to enjoy parties free of sexisms (any discriminatory behavior).
 • First you need a dialogue: the aggressor will be informed that he or she must leave the party or activity space and why. We have to watch and see what attitudes we take because we do not want direct confrontation. The first line must consist of people who feel able to deal with the situation in a responsible and consistent manner, prioritising non-violent situations. We need to be aware of our capabilities and limitations at every moment, as we do not want a worse situation to arise than was the case.
 • It is important not to mention in any case the person assaulted or to make any reference, only to let it know that a person has been expelled from the square by a sexist aggression. Care must also be taken with the language used.
 • Materials for the managers of the bar and trained people. We will have different materials during the festivities:

Playsheet hung on bars. Printed protocol. Manifesto for reading on stage Resource sheet on attention to male violence to be derived.

Prevention

It is vital to promote preventive action to move towards non-sexist and discriminatory parties, i.e. to look at the axis of oppression and to work to prevent its impacts. Knowing the limitations we have and the desire to change things.

Preventive actions we should be doing:

 • Programming of parties with a gender perspective.
 • Graphical and audiovisual materials collaboration:

Internal explanatory cards on lines of action in case of aggression, inside the bar (acting protocol). Preventive cards posted in and out of the Social Center and inside the Red House Information about the protocol in the party spaces (“if you feel assaulted and want to collaborate, communicate it on the bar. Together we can".

 • Flaws that ring between concerts and each time an aggression occurs.
 • Sensitization to village entities about the need for protocol: We could talk to the city council and the women of the village to make a protocol for the major festivals in Vallbona.

Continuous work

 • To provide parties with a feminist perspective when programming to encourage the representation of non-hegemonic genders and sexualities, that feminism be a transversal axis.
 • To prepare workshops, “empowering” workshops for women, bi, lesbians and trans: self-defence, reflection workshops on gender aggression, workshops on consent, etc.
 • Al Hackeja la Terra and Juniadas de portas Obers, especially but you can also think about doing it at one-off events, even thinking about doing some feminist days out front, thinking also of the women of Vallbona
 • To carry out preventive workshops for collectives and entities that ride parties: internal workshops for the inhabitants and the regular co-workers.
 • Extending the protocol to an "anti-exist and anti-discrimination protocol at major parties", understanding that patriarchy is not the only axis of oppression that has consequences in a leisure space.