Protocolo medios

From FouWiki
Jump to navigation Jump to search

CATALÀ

Qualsevol persona o col.lectiu que vulgui fer una publicació i/o investigació sobre Calafou, ha de llegir i acceptar les condicions del protocol de mitjans i respondre i enviar-nos amb antelació les preguntes prèvies per a què valorem la proposta abans d'acceptar el projecte. S'assignarà una madrina de Calafou en cada cas que s'encarregarà de fer arribar les preguntes i condicions per a la publicació. Es guardarà el treball i la seva fitxa amb les respostes en algun lloc de l'arxiu de calafou (per determinar, encara).


Condicions de les publicacions:

- Respectar la privacitat de les persones que apareixen, que per defecte ha de ser identitat anònima, o consensuar amb elles quina visibilitat i identitat es mostrarà.

- Els llocs per a la gravació o captura han de ser pactats.

- Mostrar-nos el contingut final prèviament a publicar-lo (no es tracta de revisar/censurar, però sí d'evitar malentesos)

- S'ha d'assumir una llicencia de contingut lliure (creative commons, domini públic, etc). Calafou (i el món en general) hem de poder publicar el mateix contingut, editar-lo i fer-ne ús.

Preguntes prèvies a respondre per a valorar per calafou:

  • Títol o Nom de la publicació.
  • Nom de l'autora/es. Contacte (mail i telèfon).
  • Context/orígen de la publicació. (Ex.: Investigació particular, producció pròpia / freelance, publicació en premsa, treball d'escola o universitat o feina, obra artística, etc)
  • Format de la publicació. (Entrevista, article, reportatge, notícia, investigació, etc)
  • Suport de la publicació: (Escrit digital, audiovisual, sonor, publicació en paper...)
  • Objectiu (Quina és la motivació, temàtica per desenvolupar la producció.)
  • Públic (A quina audiència va dirigit?)
  • Llicència lliure específica? (Per defecte s'haurà d'assumir Creative Commons 4.0 by-sa, o proposar altre llicència lliure)
  • Compromís d'accepteció de les condicions de les publicacions del protocol de mitjans. (només es validarà amb un 'Sí').
  • Si és una investigació llarga o gran, i inclou una residència a Calafou, s'haurà d'acceptar el què es troba recollit al protocol d'investigació


CASTELLA


ENGLISH VERSION